GA3 Gibberellic acid | Chất điều hòa sinh trưởng | Hormon thực vật Gibberelin | Kéo dài tế bào

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0969237239