Bến Tre: Triển khai dự án bưởi da xanh GlobalGAP

Trong đó, năm đầu tiên toàn bộ chi phí vận hành và phí chứng nhận sẽ do Dự án hỗ  trợ. Năm thứ hai, thứ ba trở đi cơ sở thu mua Hương Miền Tây sẽ lần lượt góp tương ứng với 50% và 75% tổng hai loại chi phí này. Theo khảo sát, thực trạng diện tích bưởi da xanh trong xã chỉ khoảng 195ha, trong đó có 108ha đang cho trái, sản lượng bình quân 1.000 tấn/năm. Đa số nông dân tham gia dự án sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP đã có kinh nghiệm sản xuất bưởi da xanh trong nhiều năm qua, có kiến thức cơ bản về việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0969237239